ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพ โดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล เพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ


ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนและทำแบบทดสอบได้ทุกวิชาแล้วนะครับ
โดย Admin User - ศุกร์, 16 มิถุนายน 2017, 3:03AM
 

นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนและทำแบบทดสอบได้ทุกวิชาแล้วนะครับ

 
รูปภาพของAdmin User
ประกาศ ครูประจำทุกวิชาสามารถนำบทเรียนขึ้นบนระบบ e-Learning วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้แล้วนะครับ
โดย Admin User - เสาร์, 27 พฤษภาคม 2017, 10:31PM
 

ประกาศ ครูประจำทุกวิชาทุกคน สามารถนำบทเรียนขึ้นบนระบบ e-Learning วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้แล้วนะครับ

 


ข้าม ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา


ข้าม รายวิชาทั้งหมด